Dịch vụ

Các dịch vụ mà thiên phú cung cấp đến tay khách hàng bao gồm: mua bán, cho thuê giàn giáo, kinh doanh phụ kiện giàn giáo, máy xây dựng các loại